Warstwy mapy: przewodniki, informacje o ruchu, mapa metra i warstwa wysokości