Warstwy mapy: informacje o ruchu, mapa metra i warstwa wysokości